Biomasa plasuje się na podium wśród wykorzystywanych w Polsce odnawialnych źródeł energii. Wszystko dzięki łatwości w jej pozyskiwaniu oraz świetniej jakości, wysokokalorycznej, bezpiecznej dla środowiska energii!

Wraz ze zwiększaniem się świadomości na temat odnawialnych źródeł energii oraz dostrzeżeniem negatywnego wpływu gazów cieplarnianych na nasze środowisko i zdrowie, odnawialne źródła energii, na czele z biomasą, stały się alternatywą dla wyniszczającej ekosystem energetyki opartej na zasobach ropy, gazu czy węgla.

Dlaczego Biomasa?

Korzyść dla portfela

Zasoby nieodnawialnych źródeł energii są coraz mniejsze, a co za tym idzie – coraz trudniej dostępne i droższe. Dodatkowo, złoża ropy czy węgla dostępne są jedynie w wyznaczonych rejonach świata, co sprawia, że do ich ceny doliczyć należy nierzadko duże koszty transportu. Dla kontrastu – biomasa jest możliwa do wytworzenia niemalże wszędzie i w każdym rejonie świata, jej dostępność jest wysoka, dzięki czemu koszty jej wytworzenia i transportu w znaczący sposób ograniczone.

Korzyść dla środowiska

Korzystanie z biomasy nie przyczynia się do zwiększenia koncentracji CO2 w wydychanym przez nasz powietrzu, w przeciwieństwie np. do wciąż popularnego w Polsce węgla. Ilość CO2, który dostaje się do atmosfery podczas spalania biomasy jest na tyle niski, że zostaje on całkowicie pochłonięty przez rośliny podczas procesu fotosyntezy. W porównaniu z paliwami kopalnymi, produkcja biomasy związana jest również z niższą emisją tlenku węgla, tlenku azotu i dwutlenku siarki. Poza tym pozyskiwanie energii z biomasy to także wykorzystanie nadwyżek żywności, racjonalne gospodarowanie odpadami z przemysłu leśnego i rolnego i ich utylizacja.

Korzyść dla społeczeństwa

Z czego powstaje biomasa? Głównie z odpadów przemysłu drzewnego, leśnego i rolnego. Pośrednio więc rozwój rynku biopaliw, przyczynia się do zaangażowania i rozwoju innych branż, zapewniając tym samym w społeczeństwie wiele pewnych i nieograniczonych sezonowością miejsc pracy.

W Ziro oferujemy Biomasę w postaci:

Zrębki leśnej

Zrębki tarczanej

Trocin